Aktualności

Wiersz J.Minkiewicz „ Zegarmistrz”

Mój zegarek cicho szedł:

Tik-tak, tik-tak, tik…

Nagle trach i stanął wnet,

I ten „ tik-tak” znikł

Więc do zegarmistrza w mig:

– Proszę zrobić tak,

By zegarek znów „ tik-tak”

Tykał i „ tik-tak”

Piosenka „ U zegarmistrza gra muzyka”

U zegarmistrza gra muzyka

aż się zasłuchał cały dom,

bo sto zegarów naraz tyka,

a jeden bije: bim, bam, bom.

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.

Bim, bam, bom. /2x