Aktualności
28 listopad 2 grudnia

Oto Pan Bóg przyjdzie

 

Oto Pan Bóg przyjdzie

Z rzeszą Świętych k’nam przybędzie,

Światłość wielka w dzień ów będzie.

Alleluja!

 

Czekam na Ciebie

 

  1. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały,

ciche błagania ku niebu ślę.

Twojego przyjścia czeka świat cały,

sercem gorącym przyzywam Cię.

 

Spójrz, tęskniony na tej ziemi,

przybądź, Jezu, pociesz nas!

Szczerze kochać Cię będziemy,

przyjdź, o Jezu, bo już czas !

  1. Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci,

Tyś naszą Matką na każdy dzień.