Aktualności
Comiesięczna Msza Święta

Drodzy Rodzice, Kochane dzieci

Serdecznie zapraszamy do udziału w comiesięcznej Mszy Świętej

dnia 11 lutego o godz. 12.30

w Kościele Świętego Judy Tadeusza.

Niech nikogo z nas nie zabraknie .

Z modlitwą Kadra Pedagogiczna