Cele
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Umuzykalnianie dzieci

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie więzi społecznej w grupie
 • Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Kształtowanie poczucia rytmu

Zachęcanie do wspólnej zabawy

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozwijanie umiejętności segregowania

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, umiejętności liczenia
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie inwencji twórczej
 • Rozwijanie sprawności manualnej

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Zachęcenie do obserwowania przyrody

 

 • Utrwalenie nazwy i wyglądu swojej miejscowości
 • Przybliżenie swojej miejscowości
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnych

 

 • Rozwijanie mowy
 • Zachęcanie do dbania o porządek wokół przedszkola
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków
 • Oddechowych w czasie mówienia

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności szeregowania
 • Umuzykalnienie dzieci

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie umiejętności manualnych
 • Rozwijanie umiejętności społecznych
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Zachęcanie do przygotowywania prostych wypieków
 • Kojarzenie przedmiotów z czynnościami, jakie dzięki nim wykonujemy

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnych

 

 • Budzenie zainteresowania przyrodą
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia kolekcji

 

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie sprawności manualnych

 

 • Budzenie zainteresowania przyrodą
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Określanie wysokości dźwięków
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie mowy

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności manualnych

 

 • Rozwijanie więzi społecznej dzieci
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 •  Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach 

 

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Zachęcenie do zabawy na świeżym powietrzu
 • Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

 

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 •  Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych możliwości

 

 • Rozwijanie więzi społecznej dzieci
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia

 

 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów

 

 • Rozwijanie mowy
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Integracja dzieci
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie umiejętności dodawania
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Integracja dzieci

 

 • Zapoznanie się z wiadomościami na temat zmian zachodzących w życiu zwierząt jesienią.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i uwrażliwienie na zmiany dynamiki
 • Rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska
 • Grupowanie obiektów w sensowny sposób
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozszerzenie wiadomości na temat zwierząt domowych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wyglądu zwierząt i ich sposobów przygotowania się do zimy
 • Poznawanie nazw i wyglądu ptaków pozostających w Polsce na zimę

 

 • Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi
 • Umuzykalnianie dzieci
 • Nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie mowy

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie aktywności społecznej w grupie
 • Rozwijanie oraz nazywanie swoich uczuć
 • Rozwijanie umiejętności segregowania śmieci
 • Kształtowanie postaw społecznych w zabawach zespołowych
 • Rozwijanie umiejętności nazywania i wybierania zdrowej żywności

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie reakcji ruchowej na różny charakter muzyki
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 

 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształtowanie reakcji ruchowej na różny charakter muzyki
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie umiejętności wycinania

 

 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie sprawności manualnej

 

 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • Rozwijanie umiejętności wycinania
 • Wycieczka do sklepu Frac