Treści programowe
 • Poznawał sposoby przebrania się na bal karnawałowy
 • Nawiązywał koleżeńskie relacje w grupie
 • Poznawał muzykę, tańce, oraz sposoby zabawy w grupie na balu

 

 • Słuchał wierszy, opowiadań, baśni polskich
 • Odpowiadał na pytania dotyczące utworu literackiego
 •  Recytował , indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze

 

 • Poznawał tradycje oraz zwyczaje rodzinne, związane ze świętami Bożego Narodzenia,
 • Poznawał  okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
 • Tworzył wzajemne relacje, oparte na szacunku, akceptacji i miłości

 

 • Poznawał zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy,
 • Nazywał opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 • Obserwował zmiany zachodzące  w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawał wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

 • Przestrzegał wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Pomagał kolegom w sytuacjach wywołu­jących smutek
 • Współdziałał podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
 • Uczestniczył w zaba­wach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satys­fakcję i radość.

 

 • Zapoznawał się ze sposobem przygotowania zwierząt wiejskich, leśnych oraz domowych do zimy
 • Będę grupował zwierzęta według środowisk których żyją
 • Poznam nazwy ptaków które zostają z nami na zimę, a które odlatują do ciepłych krajów na okres zimy

 

 • Bezpiecznie korzystał z urządzeń technicznych,telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
 • Poznawał, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).
 • Poznawał urządzenia gospodarstwa domowego
 • Dostrzegał rolę urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • Poznawał zasady działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu;
 • Poznam zasady bezpiecznego korzystania z nich.
 • Obserwował zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,
 • Występujących zjawisk atmosferycznych, np.padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 

 • Odpowiedzialny za zadania wyznaczone mi w grupie
 • Nazywał to co czuję
 • Zapoznawał się z czynnościami samoobsługowymi oraz będę wybierał zdrową żywność
 • Poznawał pracę stomatologa oraz w jaki sposób należy dbać o zęby
 • Starał się odpowiednio bawić się z moimi koleżankami oraz kolegami w grupie
 • Dbał o czystość wokół mnie

 

 • Określał miejsca zamieszkania( miasto, wieś)
 • Poznawał osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
 • Poznawał, na podstawie swojej miejscowości sposobów budowania dawniej i dziś

 

 • Poznawać zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu:
 •  Karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer
 • Nazywał dorosłych i młodych zwierząt
 • Naśladował sposoby poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

 

 • Podawał informa­cję, jak mają na imię mama, tata
 • Nazywał członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
 • Dowiem się jakie pełnie role społecz­ne (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych
 • Podawał informacje: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zaj­mują
 • Opisywał wygląd rodziców, dostrzegał ich charakterystycz­ne cechy (wygląd, charakter).

 

 • Rozpoznawał i nazywał wybrane warzywa;
 • Rozpoznawał ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 •  Nazywał przetwory z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty);

 

Drogi Rodzicu w tym tygodniu w przedszkolu

będę:

 •  Rozpoznawał wybrane owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
 • Rozpoznawał drzewa owocowe po owocach
 • Znajdę odpowiedź na znaczenia słowa sad