Umiejętności

19-23  czerwiec
Dziecko:

 • Odpowiada na pytania dotyczące wybranych ilustracji.
 • Maluje na dany temat.
 • Porusza się rytmicznie przy muzyce.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Dodaje i odejmuje w zakresie pięciu.
 • Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Uczestniczy w układzie tanecznym do piosenki.
 • Wie na czym polega praca weterynarza.

5-9 czerwiec
Dziecko:

 • Dodaje i odejmuje w zakresie pięciu.
 • Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Uczestniczy w układzie tanecznym do piosenki.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Odpowiada na pytania dotyczące wiersza.
 • Maluje na dany temat.
 • Porusz się rytmicznie przy muzyce.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

22-26 maj
Dziecko:

 • Odpowiada na pytania dotyczące utworu.
 • Układa przedmioty, obrazki według narastania danej cechy.
 • Recytuje wiersze dla rodziców, śpiewa piosenki, okazuje uczucia dla rodziców.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną
 • Doskonali sprawność manualną
 • Uczestniczy w zabawie inscenizacyjnej przy piosence.
 • Uczestniczy w układzie tanecznym do piosenki.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową
 • Wykonuje tulipany z kartonu i rolek.

8-12 maj
Dziecko:

 • Wie, skąd się wzięła nazwa Warszawa.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Uczestniczy w zabawie inscenizacyjnej przy piosence.
 • Podaje nazwę swojej miejscowości, określa czy jego miejscowość to miasto czy wieś.
 • Porównuje liczebność zbiorów, łącząc ich elementy w pary.
 • Uczestniczy w układzie tanecznym do piosenki.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Nazywa największą rzekę Polski- Wisłę- oraz wybrane miasta.

24-28 kwiecień
Dziecko:

 • Uczestniczy w scenkach inspirowanych treścią baśni.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Uczestniczy w zabawie inscenizacyjnej przy piosence.
 • Wypowiada się na temat teatrzyku, odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Rozpoznaje i nazywa kolory.Uczestniczy w zabawie ilustracyjnej.
 • Maluje wybrany fragment baśni.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Wykonuje ćwiczenia ruchowe, uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

10-12 kwiecień
Dziecko:

 • Wie, że Jezus zmartwychwstał, cieszy się ze zmartwychwstania Jezusa.
 • Zna okrzyk „ Hosanna na wysokości, Alleluja”.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach, mówi wyraźnie.
 • Wymienia symbole związane ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Opowiada o zwyczajach wielkanocnych.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Uczestniczy w zabawie inscenizacyjnej przy piosence.
 • Odpowiada na pytania dotyczące utworu.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową

27-31 marca
Dziecko:

 • Szereguje przedmioty według podanych cech.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach, mówi wyraźnie.
 • Nazywa młode osobniki zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Uczestniczy w zabawie inscenizacyjnej przy piosence.
 • Odpowiada na pytania dotyczące utworu.
 • Bawi się ze starszymi dziećmi.

20-24 marca
Dziecko:

 • Doskonali liczenie.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Uczestniczy w zabawie inscenizacyjnej przy piosence.
 • Wymienia oznaki wiosny.
 • Bawi się ze starszymi dziećmi.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach, mówi wyraźnie.
 • Liczy w zakresie pięciu, wypełnia rysunek bazi kulkami waty.

13-17 marca
Dziecko:

 • Wymienia oznaki zbliżającej się wiosny.
 • Uczestniczy w zabawie inscenizacyjnej przy piosence.
 • Segreguje guziki pod względem kolorów oraz pod względem wielkości .
 • Uczestniczy w ćwiczeniach, mówi wyraźnie.
 • Doskonali liczenie.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.Doskonali sprawność manualną


06-10 marca

Dziecko:

 • Mówi wyraźnie.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Liczy w zakresie czterech.
 • Śpiewa piosenkę  Grozik.
 • Lepi z plasteliny figurkę dinozaura.
 • Wypowiada się na temat wiersza A. Widzowskiej Dinozaury w przedszkolu.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania A. Onichimowskiej Zasypianka z jajem.
 • Sprząta zabawki.
 • Stosuje czynności samoobsługowe.
 • Przestrzega ustalonych zasad.

27 luty; 3 marca
Dziecko:

 • Wymienia nazwy zwierząt z zoo.
 • Doskonali liczenie.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Wymienia przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie, na łące i w stawie.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i na dźwięki niskie.


20-24 luty

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat ufoludków.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Liczy w zakresie czterech.
 • Rysuje kredką w jednym kolorze.
 • Śpiewa piosenkę „Trzej kosmici”.
 • Rysuje ufoludka według opisu.
 • Wypowiada się na temat wiersza J.Koczanowskiej Ufoludki
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania A. Onichomowskiej Urodziny dziadka.
 • Sprząta zabawki.
 • Stosuje czynności samoobsługowe.

 

13-17 luty
Dziecko:

 • Nazywa pory dnia: rano, południe, wieczór.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w nim przez lata; określa położenie budzika względem innych przedmiotów.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Odpowiada na pytania dotyczące wiesza.
 • Doskonali liczenie.
 • Dostrzega tempo wykonywanych czynności, wie że po dniu jest noc.

6-10 luty
Dziecko:

 • Odpowiada na pytania dotyczące wiersza.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Segreguje według podanych kategorii.
 • Uczestniczy w zabawie przy piosence „Zimowa wyliczanka”.
 • Rysuje według wzoru.
 • Wycina śnieżynki z papieru.
 • Wypowiada się na temat wiersza S. Grabowskiego „Śnieg i dzieci”.
 • Wypowiada się na temat opowiadania H. Zdzitowieckiej „Zabawy na śniegu”
 • Przestrzega ustalonych umów.
 • Sprząta zabawki.
 • Stosuje czynności samoobsługowe.

30 stycznia- 3 luty

Dziecko:

 • Recytuje wiersz.
 • Wycina obrazek.
 • Śpiewa piosenkę dla babci i dziadzia.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Wykonuje wyklejankę z czerwonego papieru.
 • Doskonali liczenie
 • Segreguje kredki według jednej cechy: koloru, długości lub grubości.

23-27  stycznia

Dziecko:

 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych; układa krótkie zdania
 • Tańczy swobodnie; rozwiązuje zagadki
 • Słucha wiersza i wypowiada się na jego temat
 • Układa wyrazy z sylab; wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • Uważnie słucha N.; jest sprawny fizycznie
 • Przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw; samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • Wykonuje ćwiczenia logopedyczne; układa wyrazy i je odczytuje
 • Wykonuje literę sensoryczną
 • Wypowiada się na temat ilustracji; układa i czyta sylaby
 • Rozpoznaje literę s, S
 • Wyodrębnia głoski w słowach o prostej; budowie fonetycznej
 • Recytuje rymowankę; śpiewa piosenki grupowo i indywidualnie
 • Przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw; organizuje sobie zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • Pisze cyfrę 9; liczy w zakresie 9

16-20 stycznia

Dziecko:

 • Wymienia oznaki zimy.
 • Rozróżnia melodię- wolną i szybką.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną
 • Segreguje sylwety bałwanków według: budowy, nakrycia głowy i tego, co trzyma- ją w rękach
 • Maluje białą farbą na niebieskiej kartce na temat zimowych zabaw
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

9-13 stycznia

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat dokarmiania ptaków.
 • Symuluje na konkretach sytuacje związane z przybywaniem i ubywaniem elementów.
 • Porusza się rytmicznie podczas zabaw muzycznych.
 • Uczestniczy w zabawie przy piosence.
 • Rysuje po śladzie.
 • Koloruje i wycina obrazek.
 • Wypowiada się na temat gila.
 • Wypowiada się na temat wiersza H. Ożogowskiej „Wróbelek”.
 • Śpiewa piosenkę „Gawron”.
 • Przestrzega ustalonych umów.
 • Sprząta zabawki.
 • Stosuje czynności samoobsługowe.

2-5 stycznia

Dziecko:

 • Rozróżnia melodię- wolną i szybką.
 • Wycina obrazek.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Wymienia oznaki zimy.
 • Doskonali liczenie
 • Wskazuje i nazywa części ciała.

19-23 grudnia

Dziecko:

Odpowiada na pytania dotyczące wiersza.

Segreguje przedmioty ze względu na jedną cechę-kolor lub kształt.

Porusza się rytmicznie podczas zabaw muzycznych.

Opowiada historyjkę przedstawioną na obrazkach.

Dostrzega różnice w obrazkach.

Rysuje po śladzie.

Opowiada o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem.

Śpiewa piosenkę „Strojnisia choinka”.

Przestrzega ustalonych umów.

Sprząta zabawki.

Stosuje czynności samoobsługowe.


12-16 grudnia

Dziecko:

Rozróżnia melodię- wolną i szybką.

Wycina obrazek.

Śpiewa piosenkę.

Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.

Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.

Doskonali wyobraźnię przestrzenną.

Doskonali sprawność manualną.

Wymienia oznaki zimy.

Doskonali liczenie.

Wskazuje i nazywa części ciała.


05-09 grudnia

Dziecko:

Dodaje na konkretach w zakresie czterech.

Wycina elementy pajacyka, układa według wzoru i przykleja na kartce.

Porusza się rytmicznie podczas zabaw muzycznych.

Bawi się z rówieśnikami i starszymi kolegami.

Rysuje po śladzie i uzupełnia brakujące części figur.

Śpiewa piosenki „Piłka Oli”, „Kochany Panie Mikołaju”.

Wymienia symbole Adwentu.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.

Przestrzega ustalonych umów.

Doskonali sprawność manualną.

Wymienia nazwy zdrowych produktów.

Sprząta zabawki.

Doskonali liczenie.

Stosuje czynności samoobsługowe.


28 listopad- 2 grudnia

Dziecko:

Wycina elementy z kolorowego papieru i je nakleja.

Wie, dlaczego powinno dbać o zęby.

Śpiewa piosenkę.

Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.

Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.

Doskonali wyobraźnię przestrzenną.

Doskonali sprawność manualną.

Wymienia nazwy zdrowych produktów.

Doskonali liczenie

Określa , ile to jest o jeden więcej/ o jeden mniej od podanej liczby.

 


14-18 listopad

Dziecko:

Wykonuje telewizorek z pudełka.

Wie, do czego służy żelazko.

Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.

Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.

Doskonali wyobraźnię przestrzenną.

Doskonali sprawność manualną.

Rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne.

Doskonali liczenie.Stosuje słowo para.

Reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki – ciche i głośne.


07 -10 listopada

Dziecko:

Wymienia elementy domu.

Segreguje obrazki przedmiotów według przynależności do danego pomieszczenia.

Porusza się rytmicznie podczas zabaw muzycznych.

Śpiewa piosenki „Ojciec Wirgiliusz”, „Daj mi rączkę”.

Układa obrazek według wzoru.

Przestrzega ustalonych umów.

Sprząta zabawki.

Stosuje czynności samoobsługowe.


31 październik-4 listopad

Dziecko:

Opowiada o swoim patronie

Przedstawia wydarzenia z życia świętych

Modli się do patronów w niebie

Wyraża wiarę w niebo; stan wiecznego szczęścia z Bogiem, oraz zmartwychwstania ciał

Wskazuje przykłady troski i pamięci o tych, którzy odeszli do wieczności

Modli się za tych, którzy odeszli do wieczności

Wykonuje pracę plastyczną związaną z tematem

Śpiewa piosenki „ Każdy święty chodzi uśmiechnięty”„ Wiem w kogo ja wierzꔄ Święty Janie Pawłe II módl się za nami”„ Jezu ufam Tobie”„ Gdy wszyscy święci”

Składa obrazek w całość

Pamięta o swoich zmarłych


24-28 października

Dziecko:

Wypowiada się na temat swojej rodziny.

Prawidłowo stosuje przyimki: na, pod, obok, za przed, między, w… .

Porusza się rytmicznie podczas zabaw muzycznych.

Śpiewa piosenkę Kołysanka lalki

Wycina proste elementy.

Rozpoznaje i nazywa wybrane zawody.

Przestrzega ustalonych umów.

Sprząta zabawki.

Stosuje czynności samoobsługowe.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.


17-21 październik

Dziecko:

Naśladuje różne odgłosy wydawane przez zwierzęta.

Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.

Doskonali sprawność manualną.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.

Doskonali wyobraźnię przestrzenną.

Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania ,wiersza.

Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.

Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

Doskonali liczenie.

Nazywa zwierzęta hodowane w domu

Segreguje przedmioty według jednej cechy – koloru.

Porusza się odpowiednio do podanych sygnałów muzycznych

Wykonuje puzzle i układa je według wzoru.


10-14 października

Dziecko:

Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa.

Liczy w zakresie czterech.

Porusza się rytmicznie podczas zabaw muzycznych.

Śpiewa piosenkę Kapuściana piosenka.

Stempluje korkiem maczanym w farbie.

Wie, co rośnie w ogrodzie, a co – w sadzie.

Przestrzega ustalonych umów.

Sprząta zabawki.

Stosuje czynności samoobsługowe.


3-7 październik

Dziecko:

Wie, przy jakim kolorze świateł sygnalizacji świetlnej przechodzi się przez ulicę.

Wie, jak zachowywać się na ulicy.

Rozpoznaje i nazywa większość kolorów.

Wycina wzdłuż linii – pionowych i poziomych.

Stara się wystukać rytm refrenu.

Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.

Doskonali sprawność manualną.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.

Doskonali wyobraźnię przestrzenną.

Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.

Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

Doskonali liczenie.


26-30 września

Dziecko:

Wie, dlaczego powinno się jeść warzywa.

Dostrzega rytm i go wykonuje.

Śpiewa piosenkę pt. „Jesień”.

Wycina uzupełniony obrazek.

Wie, gdzie i jak kupujemy owoce.

Wykonuje czynności samoobsługowe.

Modli się przed posiłkiem.

Przestrzega ustalonych umów.

Sprząta zabawki.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.


19-23 września

Dziecko:

Wymienia oznaki Jesieni

Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.

Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

Doskonali sprawność manualną.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.

Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową

Tworzy obrazek drzewa jesienią.

Dobiera właściwy ruch do słyszanej muzyki.

Odpowiada na pytania dotyczące utworu.

Stosuje słowa : na, przed, za, obok, nad.


12-16 września

Dziecko:

Wypowiada się na temat ulubionych zabaw w przedszkolu.

Wskazuje u siebie wymienione części ciała.

Śpiewa piosenkę

Maluje kamień.

Przestrzega ustalonych umów.

Sprząta zabawki.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.


1-9 września

Dziecko:

Poznaje imiona i nazwiska dzieci z grupy.

Nazywa poszczególne kąciki zainteresowań, wie jak z nich korzystać.

Rozpoznaje i nazywa bohaterów książki, kart pracy.

Liczy w zakresie czterech, rytmicznie klaszcze.

Określa swoje ulubione zabawy i zajęcia.

Sprząta zabawki.

Wypowiada się na określony temat.

Uczestniczy w zabawach ze śpiewem w zabawach ruchowych.

Doskonali sprawność manualną.

Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.

Rozwija ogólną sprawność fizyczną.