Dzień w przedszkolu
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30-8.00  PRZYBYCIE DO PRZEDSZKOLA I  POWITANIE

 • zabawy według zainteresowań;
 • zajęcia indywidualne z  nauczycielem;
 • ćwiczenia poranne;
 • przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe i higieniczne;
 • wspólna modlitwa;

8.00-8.20 ŚNIADANIE – sześciolatki i czterolatki

8.30-9.00 ŚNIADANIE – trzylatki i pięciolatki

8.30-12.00 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
ODKRYWANIE PIĘKNA DUCHOWEGO I MATERIALNEGO W SOBIE I OTACZAJĄCYM ŚWIECIE

 • aktywność artystyczna: słowo, obraz, dźwięk, ruch;
 • zajęcia i gry sportowe  w sali lub w plenerze;
 • udział w zajęciach wspomagających rozwój dziecka;
 • spotkanie z Biblią;
 • przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne;
 • wspólna modlitwa.

11.30-12.00 OBIAD – trzylatki i pięciolatki

12.00-12.30 OBIAD – czterolatki i sześciolatki

12.00-14.00 / 12.30-14.30

 • odpoczynek poobiedni przy muzyce, bajkach, baśniach i opowiadaniach;
 • udział w zajęciach i zabawach wspomagających dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności;
 • przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe i higieniczne;
 • wspólna modlitwa.

13.30-14.00 PODWIECZOREK – czterolatki i pięciolatki

14.00-14.30 PODWIECZOREK – trzylatki i sześciolatki

14.00-16.30

 • zajęcia dodatkowe i wspomagające rozwój dziecka;
 • zajęcia i zabawy dowolne w sali lub w plenerze;
 • zajęcia indywidualne z nauczycielem;
 • tworzenie  ładu i porządku w otoczeniu;
 • powrót do domu.