Cele
  • Rozwijanie mowy
  • Rozwijanie sprawności fizycznej
  • Rozwijanie sprawności manualnych
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
  • Umuzykalnianie dzieci