Aktualności
Konkurs plastyczny pt. „Jezus Malusieńki”

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie na kartkę bożonarodzeniową pt. „Jezus Malusieńki”.

Cele konkursu:

 • Wykonanie wg własnego pomysłu kartki bożonarodzeniowej „Jezus Malusieńki”
 • Podkreślenie istoty i ważności Świąt Bożego Narodzenia
 • Aktywizowanie dzieci i rodziców do zabawy ze sztuką
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dzieci

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział dzieci z rodzicami
 • praca powinna być zgodna z tematem
 • technika dowolna (format A4 lub A5, kartka składana lub pocztówka)
 • do pracy należy dołączyć metryczkę z danymi: imię, nazwisko, wiek dziecka, numer grupy
 • komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość oraz walory artystyczne i estetyczne pracy
 • Termin składania prac do 10.12.2018 r.
 • Prace prosimy składać u p. Ani (gr.IV) lub u p. Roksany (gr.II).

Rozstrzygnięcie konkursu 18.12.2018 r.