Aktualności
Msza Święta na Dzień Dziecka

Drodzy Rodzice

Dnia 30 maja dzieci z Naszego Przedszkola

udadzą się do Katedry Rzeszowskiej na

Mszę Świętą z okazji Dnia Dziecka odprawioną

przez Ks. Biskupa Jana Wątrobę.

Szczegóły odnośnie wyjazdu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Z wyrazami szacunku

Kadra Pedagogiczna