Aktualności

Proszę aby dzieci na poniedziałek (3 X) przynosiły do przedszkola owoce krajowe i egzotyczne. I przetwory owocowe.