Cele

Drodzy Rodzice,

W tym tygodniu na podstawie ilustracji, tekstów i własnych obserwacji będziemy rozmawiać o krajobrazach w różnych regionach Polski i ich cechach charakterystycznych. Porozmawiamy o tym, co można robić w górach, nad morzem, nad jeziorem, na biwaku, przy ognisku. Wspólnie rozwiążemy zagadki o mieszkańcach jeziora. W słyszanych wyrazach wskażemy głoskę h, a potem na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tą głoską. W powietrzu i po śladzie narysujemy wzory literopodobne. Wspólnie odczytamy cyfry 1-9 , przeliczymy elementy w zbiorach, będziemy ćwiczyć dodawanie i odejmowanie. Będziemy doskonalić umiejętność rozróżniania kierunków na kartce i w przestrzeni. Podczas wypowiedzi użyjemy określeń : obok, nad, na, w. Utrwalimy nazwy i kształty figur geometrycznych. Dorysujemy brakujące elementy obrazków. Razem narysujemy planszę, a następnie zagramy w grę. Podczas zabaw muzycznych i rytmicznych będziemy poruszać się zgodnie ze słyszaną muzyką i rytmem. Udoskonalimy swoją szybkość, skoczność i celność rzutów. Będziemy ćwiczyć aparat mowy podczas gimnastyki buzi i języka.

 

Drodzy Rodzice,

Ten tydzień spędzimy rozmawiając o naszych pupilach: psach i kotach, ich potrzebach   i zwyczajach. Poznamy pracę weterynarza i dowiemy się, jak wygląda lecznica dla zwierząt. Porozmawiamy także o zwierzętach mieszkających w zoo. Nauczymy się, jak zachowywać się w obecności zwierząt, których nie znamy. Podczas zabaw słuchowych wskażemy głoskę z, a potem na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tą głoską. W powietrzu i po śladzie narysujemy wzory i kształty literopodobne. Razem rozwiążemy zagadki na temat naszych ulubieńców. Będziemy rozpoznawać głosy zwierząt i starać się określić sytuację, w jakiej dany odgłos był wydany. Przećwiczymy przeliczanie elementów zbioru, dodawanie i odejmowanie, a także poznamy cyfrę 0 i zbiór pusty. Podczas zabaw ruchowych, gimnastycznych i naśladowczych wykonamy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała i rozwijające umiejętności pantomimiczne.

 

Drodzy Rodzice

Wiosenne tygodnie to dobry czas, by wspólnie obserwować zmieniającą się przyrodę. Dlatego będziemy podziwiać piękno łąki, zwrócimy uwagę na jej mieszkańców i rośliny na niej rosnące. Wspólnie rozwiążemy zagadki i ułożymy zdania o łące i stawie. Poznamy etapy rozwoju żaby i motyla, a także zwyczaje kreta. W otoczeniu i na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską ł. Będziemy rysować po śladzie i w tunelu. Przeliczymy głoski w wyrazach.

Podczas zabaw matematycznych posłużymy się liczebnikiem głównym i porządkowym 9 oraz będziemy doskonalić umiejętność dodawania, odejmowania różnych przedmiotów. Przećwiczymy rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych , a także odzwierciedlanie układu przestrzennego na kartce. Użyjemy określeń : na, za, obok, pod, przed, z lewej, prawej strony, w prawym, lewym górnym, dolnym rogu .Sznurkiem odmierzymy odległość  między przedmiotami, wykorzystując przy tym pojęcia : krótszy, dłuższy.

Utworzymy zbiory, które będą zawierać po tyle samo elementów. Ułożymy rytmy dwu- i trzyelementowe.  Z różnych materiałów wykonamy prace plastyczne. Podczas zabaw zrobimy liczne ćwiczenia  usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała.

 

Drodzy Rodzice

W tym tygodniu najwięcej uwagi poświęcimy ekologii i działaniom proekologicznym. Będziemy rozmawiać o tym, jak dbać o środowisko, dlaczego segregowanie śmieci jest tak ważne. Zastanowimy się, jak można wykorzystać zużyte przedmioty, np. stare gazety, opakowania. Dowiemy się, skąd się bierze prąd i co robić, by go oszczędzać. W otoczeniu i na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską w. Będziemy kreślić po śladzie i rysować w tunelu szlaczki i kształty literopodobne. Ze starych gazet wykonamy pracę plastyczną techniką kolażu. W grupach przygotujemy plakat o tym, jak szanować zieleń, a potem porozmawiamy o swoich pracach i pomysłach. Z materiałów wtórnych zrobiliśmy Ekoludka. Wspólnie ćwiczyliśmy segregowanie śmieci do odpowiednich pojemników. Szeregowaliśmy puszki od najmniejszej do największej. Używaliśmy pojęć fauny i flory, a także klasyfikowaliśmy zwierzęta i rośliny według wybranej cechy.

Samodzielnie przygotujemy grę planszową i w nią zagramy, przeliczając do 10. Podczas zabaw wykonamy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową , a także kształtujące prawidłową postawę ciała.

 

Drodzy Rodzice,

W kolejnym marcowym tygodniu będziemy rozmawiać o wiosennych porządkach domowych i pracach, które wykonuje się wiosną w ogrodzie. Na podstawie własnych obserwacji  i doświadczeń porozmawiamy o roślinach rosnących w szklarni i ogrodzie botanicznym,  a także o sposobach ich pielęgnacji. Dowiemy się, co jest niezbędne, by rośliny mogły rosnąć ( odpowiednie światło, temperatura, woda ), a następnie w kąciku ogrodniczym zasadzimy rzeżuchę i cebulę. W parku i przedszkolnym ogrodzie będziemy obserwować i opisywać wiosenne zwyczaje ptaków. Podczas zabaw orientacyjnych użyjemy określeń : na, w, obok, za, przed. Będziemy przeliczać przedmioty w zakresie 7, dołożymy i odłożymy elementy. Porównamy liczebność zbiorów. Wykonamy prace plastyczne z wykorzystaniem farb, plasteliny i materiałów przyrodniczych. Będziemy uczestniczyć w zabawach rytmicznych  muzycznych z przyborami (szarfami, obręczami, woreczkami gimnastycznymi itp.)

 

Drodzy Rodzice,

W marcowym tygodniu najwięcej uwagi poświęcimy zmianom, jakie zachodzą w przyrodzie wraz ze zbliżającą się wiosną. Podczas spacerów zaobserwujemy, jak zmieniają się krzewy     i drzewa, czy kwitną już pierwsze wiosenne kwiaty, a także będziemy nadsłuchiwać, czy wróciły już ptaki. Poznamy przysłowie W marcu jak w garncu i porozmawiamy o tym, jak dobierać odpowiedni strój do pogody. Dowiemy się do czego służy kalendarz. Przygotujemy kalendarz pogody i przedstawimy za pomocą symboli obserwowaną aurę. Rozpoznamy dźwięki, które można usłyszeć w marcu – odgłosy deszczu, wiatru, burzy. W otoczeniu i na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską g. Posłużymy się liczebnikiem głównym i porządkowym 7. Utworzymy zbiory siedmioelementowe. Utrwalimy pojęcia : lewa, prawa strona. Wspólnie przygotujemy grę planszową i w nią zagramy. Będziemy uczestniczyć w zabawach rytmicznych i muzycznych z przyborami (szarfami, obręczami, woreczkami gimnastycznymi).

 

Drodzy Rodzice,

Kolejny zimowy tydzień spędzimy, rozmawiając o naszych ulubionych książkach i czytając przyniesione przez dzieci bajki i baśnie. Porozmawiamy także o teatrze kukiełkowym, teatrze cieni, użyjemy słów aktor, scena, kurtyna, bilet, kasa. Dowiemy się, jak należy zachować się podczas spektaklu. Przygotujemy zabawy teatralne, wykonamy papierowe kukiełki. Nauczymy się planować naszą pracę. Wykorzystując wyobraźnię, samodzielnie ułożymy bajki. Uzupełnimy także treść baśni, które znamy. Będziemy różnicować przedmioty, używając pojęć : coraz większe, coraz mniejsze. Różnymi technikami będziemy tworzyć prace plastyczne na temat ulubionych postaci z bajek. Ułożymy i narysujemy grę planszową. Podczas zabaw pantomimicznych nauczymy się przekazywać informacje tylko za pomocą ruchu i mimiki.

 

Drodzy Rodzice,

Styczeń to czas balów i zabaw karnawałowych. Dlatego na podstawie opowiadania i ilustracji będziemy rozmawiać o tym, co to jest karnawał i maska. Nauczymy się nowego tańca -samby. Przygotujemy karnawałowe maski, a także zaprojektujemy stroje na bal. Nauczymy się śpiewać nową piosenkę „ Przedszkolna samba”. Będziemy grać na marakasach   i grzechotkach.

W słyszanych wyrazach wskażemy głoskę n, a potem na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tą głoską. W powietrzu i po śladzie narysujemy kształty literopodobne. W wyrazach rozróżnimy głoskę p i b. Przeliczymy elementy w zbiorach    i porównamy ich liczebność. Użyjemy pojęć : największy, najmniejszy. Wyklaszczemy różne rytmy do podanych słów.

Podczas zabaw muzycznych i rytmicznych będziemy poruszać się zgodnie ze słyszaną muzyką i rytmem Udoskonalimy swoją szybkość, skoczność i celność rzutów. Ćwiczymy aparat mowy podczas gimnastyki buzi i języka.

 

Drodzy Rodzice!

W okresie przedświątecznym najwięcej rozmawiać będziemy o przygotowaniach do świąt, zwyczajach świątecznych i tradycyjnych potrawach. Wspólnie zamierzamy wysprzątać naszą salę, zabawki, półeczki z książeczkami, przygotujemy różne ozdoby choinkowe (łańcuchy, pawie oczka) i ubierzemy choinkę. Nauczymy się kolęd Mędrcy świata oraz Cicha noc, słuchać będziemy także innych utworów świątecznych.

Z różnych ziaren i smalcu będziemy robić przysmaki dla ptaków. Rozmawiać będziemy też   o tym, jak dokarmiać ptaki zimą.

Będziemy klasyfikować i przeliczać wybrane elementy. Przy użyciu różnych przedmiotów (sznurka, butów, linijki) będziemy mierzyć wykonane wcześniej łańcuchy choinkowe. Będziemy posługiwać się pojęciami najdłuższy, najkrótszy, najwyższy, najniższy, średni, największy, najmniejszy.

Podczas ćwiczeń gimnastycznych pokonywać będziemy tor przeszkód.

Czekając na przedszkolne Jasełka i spotkanie opłatkowe ćwiczyć będziemy wiersze    i piosenki.

Drodzy Rodzice!

W związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka cały tydzień przygotowywać się będziemy do tego święta. Opowiadać będziemy o swoim domu i o tym, jak spędzamy czas ze swoimi dziadkami. Poznamy zabawy, w które dawniej się bawiono. Z uwagą będziemy słuchać, a następnie uczyć się na pamięć wierszy Dla Babci i Dla Dziadka, a także piosenki   o dziadkach. Śpiewając, będziemy grać na bębenkach.

Farbami namalujemy portrety babci i dziadka. Wykonamy dla nich laurki i prezent.

W słyszanych wyrazach wskazywać będziemy głoskę b, a potem na ilustracjach wyszukiwać przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tą głoską. W powietrzu i po śladzie rysować będziemy szlaczki oraz kształty literopodobne.

Podczas zabaw matematycznych klasyfikować będziemy przedmioty według dwóch wybranych cech. Będziemy również przeliczać elementy w zbiorach.

Przygotowywać się będziemy do ponownego wystawienia Jasełek jako prezentu dla dziadków.

Drodzy Rodzice!

W ostatnim listopadowym tygodniu rozmawiać będziemy o tym, czego zwierzęta potrzebują, by przetrwać zimę. Dowiemy się jakie są smakołyki ptaków oraz jak dokarmiać zwierzęta leśne. Poznamy pracę leśniczego. Będziemy łączyć tropy ze zwierzętami, które je zostawiły.

Opisując różne materiały, będziemy używać pojęć: gładki, szorstki, chropowaty, przyjemny, nieprzyjemny.

Będziemy uczyć się rozwijać zdania oraz przeliczać sylaby w wyrazach.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwać będziemy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską u.

Podczas zabaw matematycznych posługiwać się będziemy liczebnikami głównymi    i porządkowymi: 1, 2, 3. Tworzyć będziemy zbiory, które zawierać będą po tyle samo elementów. Będziemy również układać rytmy dwu- i trzyelementowe.

Z różnych materiałów tworzyć będziemy prace plastyczne.

Podczas zabaw wykonywać będziemy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała. Dostosujemy swoje ruchy do zmieniającego się rytmu. Naśladować też będziemy odgłosy zwierząt.

W ostatnim tygodniu miesiąca listopada w dalszym ciągu w szczególności modlić się będziemy za wszystkich zmarłych.

Czekając na wizytę Świętego Mikołaja ćwiczyć będziemy wiersze i piosenki na jego powitanie.

 

Drodzy Rodzice

W pierwszym tygodniu stycznia na podstawie słuchanych tekstów i własnych obserwacji będziemy rozmawiać o porach roku i miesiącach (czym się charakteryzują, z czym się kojarzą). Utrwalimy nazwy i kolejność miesięcy oraz dni tygodnia.

Poznamy również zwyczaje związane z nocą sylwestrową i składaniem życzeń. Rozmawiać będziemy o marzeniach i planach związanych z nowym rokiem.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwać będziemy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską p. Rysować będziemy po śladzie i w tunelu. Będziemy dzielić wyrazy na sylaby, rozwiązywać rebusy. Będziemy również naśladować różne dźwięki.

Utrwalimy umiejętność posługiwania się pojęciami: najmłodszy, najstarszy, najwyższy, najniższy.

Podczas zabaw ruchowych z elementami pantomimy wykonywać będziemy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała   i umiejętności naśladowcze.

 

Drodzy Rodzice,

W kolejnym tygodniu stycznia dużo uwagi poświęcimy zimowym zjawiskom atmosferycznym. Porozmawiamy o różnych stanach skupienia wody. Dowiemy się, czym jest śnieg i lód, i że każdy płatek śniegu jest inny. Podczas eksperymentu będziemy obserwować, jak lód zmienia się w wodę, a woda w parę. Porozmawiamy o tym, kto i dlaczego lubi zimę. Wskażemy zwierzęta, które mieszkają blisko biegunów.

W słyszanych wyrazach wskażemy głoskę y, a potem narysujemy przedmioty, których nazwy kończą się tą głoską. Wyszukamy także głoskę p na początku, w środku, i na końcu słyszanych wyrazów. W powietrzu i na kartce będziemy wodzić palcem, kreśląc wybrane kształty. Rozwiniemy wypowiedzi poprzez dodawanie słów. Różnymi technikami wykonamy prace na temat zimy.

Podczas zabaw matematycznych utworzymy zbiory czteroelementowe przez dokładanie  i zabieranie elementów. Porównamy liczebność zbiorów. Porozdzielamy po tyle samo przedmiotów. Będziemy uczestniczyć w różnych zabawach ruchowych w sali przedszkolnej   i na świeżym powietrzu.

 

Drodzy Rodzice,

Ten tydzień spędzimy przygotowując jasełka. Z uwagą posłuchamy treści utworu  i porozmawiamy o nim. Ustalimy, kto jaką rolę odegra w przedstawieniu. Wspólnie przygotujemy różne elementy dekoracji, rekwizyty, a następnie udekorujemy salę. Będziemy ćwiczyć kolejność pojawiania się postaci w trakcie jasełek i będziemy recytować swoje teksty. Zaśpiewamy poznane kolędy, nauczymy się nowych.

Wykonamy ćwiczenia oddechowe i usprawniające aparat mowy. Rozwiążemy zagadki na temat teatru, utrwalimy pojęcia: aktor, aktorka, bilet, brawa, oklaski, teatr. Porozmawiamy na temat zwyczaju składania życzeń i samodzielnie ułożymy życzenia dla Was. Podczas zabaw w głuchy telefon rozwiniemy koncentrację uwagi i pamięć słuchową. Ruchem i gestem będziemy naśladować swoich kolegów.

Drodzy Rodzice,

W pierwszym tygodniu grudnia dużo uwagi poświęcimy mikołajom i zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia. Nauczymy się, jakie elementy muszą się znaleźć na kopercie, zanim wyślemy list ( znaczek pocztowy, adres nadawcy, adres odbiorcy). Opiszemy kartki świąteczne. Dowiemy się, jak wygląda praca na poczcie, jaką drogę musi przejść list, aby trafił do adresata i co robi listonosz, kasjer oraz naczelnik. Porozmawiamy o tym, jak dawniej ludzie komunikowali na odległość, a jak robią to dziś, jak można bezpiecznie korzystać z Internetu. Poznamy podstawowe części komputera : procesor, monitor, myszka, klawiatura.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską k. Będziemy wskazywać pierwsze i ostatnie głoski w wyrazach. W swoich wypowiedziach będziemy używać określeń porządkujących kolejność zdarzeń : najpierw, na początku, później, na koniec, na zakończenie. Podczas zabaw matematycznych będziemy określać liczebność zbiorów i wskazywać, w których zbiorach jest tyle samo, mniej lub więcej elementów .Będziemy uczestniczyć w zabawach rytmicznych i muzycznych z przyborami (szarfami, obręczami, woreczkami gimnastycznymi, ) lub bez nich.

 

Drodzy Rodzice,

Gdy na zewnątrz jest coraz zimniej, często pada deszcz, a czasem nawet śnieg, szczególnie zwracamy uwagę na to, jak się ubierać, by było ciepło i sucho niezależnie od pogody. O tym będziemy rozmawiać także w przedszkolu. Dowiemy się, czym zajmuje się krawcowa i jakich przyborów krawieckich używa.

Zobaczymy, że podobny kształt mają igły do szycia, igły na sośnie oraz te do strzykawki.         W otoczeniu i na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską i. Będziemy kreślić po śladzie i rysować w tunelu wzory, szlaczki i kształty literopodobne.

Pobawimy się w kalambury i odgadniemy słowa, które pokażą inne dzieci. Posłuchamy muzyki klasycznej wyrażającej np. spokój lub grozę. Będziemy tworzyć zdania rozwijać je przez dodawanie kolejnych słów. Przeliczymy wyrazy w zdaniach.

Podczas zabaw będziemy doskonalić orientację w przestrzeni i posługiwać się określeniami: na, w, obok, za, przed.

Posługiwać się będziemy liczebnikiem głównym i porządkowym 3. Ułożymy zbiory trzyelementowe – dorysujemy lub skreślimy określone elementy.

 

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu rozmawiać będziemy o sztuce. Dowiemy się, jak swoje dzieła tworzą malarze i rzeźbiarze, w jaki sposób powstają filmy animowane i co to jest graffiti.

Samodzielnie wymyślimy treść filmu (co będzie na początku, w środku i na końcu).

Obejrzymy film, jak powstawały bajki animowane dawniej i jak powstają dziś.

Będziemy używać pojęć: muzeum, eksponat, wyobraźnia, rysownik, grafik, stop-klatka, graffiti.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwać będziemy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską d. Będziemy kreślić po śladzie i rysować w tunelu wzory, szlaczki i kształty literopodobne.

Będziemy układać rytmy i klasyfikować różne przedmioty według wybranych cech.

Z uwagą będziemy słuchać opowiadań i wierszy o tematyce związanej ze sztuką.

Podczas zabaw wykonywać będziemy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała. Dostosujemy swoje ruchy do słuchanej melodii.

W kolejnym tygodniu miesiąca listopada w dalszym ciągu w szczególności modlić się będziemy za wszystkich zmarłych.

 

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu naszym głównym zagadnieniem będzie rodzina. Na podstawie fotografii, słuchanych opowiadań i własnych doświadczeń rozmawiać będziemy o rodzinach wielopokoleniowych, o naszych rodzinach i ich członkach (zwłaszcza dziadkach). Porównamy zabawy i zabawki z czasów, kiedy nasi dziadkowie byli dziećmi, z tymi, które teraz są popularne. Nauczymy się zabaw sprzed lat. Podczas opowiadania różnych historii przedstawimy zdarzenia zgodnie z kolejnością czasową.

Omówimy pracę fotografa i będziemy dyskutować o tym, po co robi się zdjęcia, kogo i co warto fotografować.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską e. Będziemy kreślić po śladzie i rysować w tunelu wzory, szlaczki i kształty literopodobne. Będziemy brać udział w zabawach słuchowych utrwalających głoski: a, o, l, m, e.

Będziemy również klasyfikować przedmioty według dwóch cech oraz rozpoznawać figury geometryczne.

Na podstawie zaprezentowanego drzewa genealogicznego opowiemy, kto jest kim dla wybranego członka rodziny. Poznamy pojęcie: pokrewieństwo.

Podczas ćwiczeń gimnastycznych wykonamy różne rodzaje ruchów: skoczne, bieżne,   z czworakowaniem, w parach i indywidualnie.

 

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu najwięcej uwagi poświęcimy zwierzętom przygotowującym się do zimy. Wspólnie oglądać będziemy albumy i książki o tematyce przyrodniczej, a następnie rozmawiać o jesiennym lesie i jego mieszkańcach. Poznamy również inne typy lasów (np. dżunglę).

Wskazywać będziemy grzyby jadalne i trujące. Nauczymy się rozpoznawać odgłosy lasu.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwać będziemy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską l. Będziemy sylabizować wyrazy, wskazywać pierwszą i ostatnią sylabę.

W swoich wypowiedziach używać będziemy określeń porządkujących kolejność zdarzeń: najpierw, potem, później, na końcu.

Podczas śpiewania grać będziemy na bębenkach, nauczymy się rozpoznawać jego dźwięk, oraz dźwięk tamburyna, kołatki i innych instrumentów.

Uczestnicząc w zabawach rytmicznych i muzycznych używać będziemy przyborów (szarf, obręczy, woreczków gimnastycznych).

 

Drodzy Rodzice,

Ten tydzień będziemy spędzać słuchając jesiennej muzyki, dźwięków deszczu i wiatru. Sami także będziemy grać i wystukiwać rytmy na instrumentach oraz różnych przedmiotach. Dopasujemy dźwięki instrumentów do słyszanych słów wierszy. Będziemy śpiewać piosenki i ruchem wyrażać ich treść. Poznamy pojęcia związane z muzyką: orkiestra ,dyrygent, nuty. Porozmawiamy o ciszy i o tym, czy istnieje cisza absolutna.

Będziemy posługiwać się liczebnikiem głównym i porządkowym 2. Ułożymy zbiory dwuelementowe- dorysujemy lub skreślimy określone elementy. W otoczeniu i na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską t. Będziemy kreślić po śladzie i rysować w tunelu wzory, szlaczki i kształty literopodobne. Z figur geometrycznych będziemy układać rytmy. Podczas zabaw rytmicznych i muzycznych dostosujemy swój ruch do zmieniającego się tempa, rytmu i melodii.

 

Drodzy Rodzice,

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zmianach zachodzących jesienią

w przyrodzie i o tym, jakie dary ma dla nas ta pora roku .Wymienimy i opiszemy

nasze ulubione warzywa i owoce oraz wskażemy te, które są zbierane w Polsce. Opowiemy o pracach, które wykonuje się w ogrodzie i sadzie, a także o narzędziach pomocnych podczas ich wykonywania.

Poszukamy cech wspólnych i różnic między owocami i warzywami. Będziemy klasyfikować je według wybranej cechy, np. koloru, kształtu, a następnie połączymy w pary lub zbiory. Przeliczymy różne przedmioty w zbiorach.

Z plasteliny ulepimy warzywa.

W słyszanych wyrazach wskażemy głoskę o, a potem wyszukamy przedmioty, których nazwa rozpoczyna się tą głoską. W powietrzu i po śladzie narysujemy kształty owalne literopodobne. Będziemy sylabizować wyrazy. Ułożymy zdania na temat warzyw. Wspólnie przygotujemy przedstawienie i zrobimy kukiełki   z warzyw. Podczas zabaw muzycznych i rytmicznych będziemy poruszać się zgodnie  ze słyszaną melodią i rytmem oraz będziemy chodzić po wyznaczonej trasie.

Drodzy Rodzice,

Jesień to doskonała pora, by dzieci obserwowały zmiany w otaczającej je przyrodzie i zwracały uwagę na jej piękno. Dzieci lubią o tym dyskutować i prezentować swoje odkrycia za pomocą prac plastycznych czy ekspresji muzyczno-ruchowej.

Będziemy obserwować przyrodę, aby zrozumieć zjawisko zmiany stanu skupienia wody- nauczymy się wyciągać wnioski z obserwacji .Będziemy rozpoznawać różne dźwięki związane z wodą.

Na spacerze zbierzemy liście, kasztany i żołędzie. Nauczymy się nazw drzew, z których pochodzą. Z zebranych jesiennych skarbów ułożymy rytmy, zbiory i przeliczymy elementy.     Z liści ułożymy kolorowe bukiety, a z kasztanów i żołędzi zrobimy zwierzątka.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukamy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską a. Narysujemy linie i kształty literopodobne podczas śpiewania piosenki. Będziemy aktywnie słuchać muzyki.

 

Drodzy Rodzice!

Jesienne tygodnie to czas częstych przeziębień, lecz także doskonała pora, by dzieci nauczyły się, że ubiór dostosowany do pogody, jedzenie owoców i warzyw oraz ruch, zwłaszcza ten na świeżym powietrzu, pomogą być zdrowym i pełnym sił.

Dlatego ważny temat, który poruszymy w tym tygodniu to witaminy. Nauczymy się ich nazw, zastanowimy się, dlaczego są potrzebne i w jakich produktach występują.

Podawać będziemy nazwy różnych ubrań. Będziemy dobierać strój do pogody i klasyfikować jego elementy ze względu na ich przeznaczenie.

Na podstawie opowiadania i własnych doświadczeń wyciągniemy wnioski, kiedy najłatwiej można się przeziębić i co wtedy należy zrobić. Dowiemy się, czym zajmuje się lekarz (pediatra, stomatolog, okulista) i pielęgniarka, jakiego sprzętu używają. Pomoże nam w tym mamusia Karolinki, która jest lekarzem i z chęcią opowie nam o swojej pracy.

Wyjaśnimy także powiedzenie: ruch to zdrowie. Rozmawiać będziemy o różnych dyscyplinach sportowych i dopasowywać sprzęt do każdej z nich.

Dyskutować będziemy o zdrowej rywalizacji, porażce, wygranej i zasadzie fair-play.

Drodzy Rodzice,

W drugim tygodniu września będziemy rozmawiać o miejscowości, w której mieszkamy. Będziemy omawiać różnice między miastem i wsią, opiszemy domy, które możemy tam spotkać. Będziemy rozpoznawać odgłosy występujące na wsi ( sprzęt rolniczy, zwierząt ) oraz w mieście ( ruchu ulicznego).

Nauczymy się podawać swój adres domowy. Omówimy zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę i powtórzymy określenia : w prawo, w lewo. Opiszemy znaki drogowe i porozmawiamy o pracy policjanta. Poznamy numer alarmowy 112 i dowiemy się, w jakich sytuacjach można z niego korzystać

Będziemy utrwalać kształty figur geometrycznych ( trójkąt, kwadrat, koło, rąb ) łączyć je z odpowiednimi znakami drogowymi. Zapoznamy się z lustrzanym odbiciem figur i przedmiotów. Będziemy przeliczać różne elementy. Do słów dobierzemy rymy. Ułożymy  rymy z klocków.

Drodzy Rodzice!

Przed nami pierwszy wrześniowy tydzień w przedszkolu. Dla jednych dzieci jest to czas powrotu do dobrze znanych miejsc, nauczycieli, koleżanek i kolegów, dla innych – tydzień odnajdywania się w nowej sytuacji, poznawania rówieśników i dorosłych, kontakt z zasadami panującymi w przedszkolu. Dlatego najwięcej czasu poświęcimy na zaznajomienie się z topografią przedszkola i okolicy oraz poznanie koleżanek i kolegów.

Wspólnie stworzymy Kodeks przedszkolaka, do którego należy się stosować. Zwrócimy uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.

Będziemy dzielić wyrazy na sylaby. Nauczymy się także wyklaskiwać rytmy i układać je z klocków.

Podczas wycieczek oraz zabaw w sali przedszkolnej będziemy używać określeń: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, nad, pod, obok, za.

Dzięki porannym ćwiczeniom utrwalimy kolejne czynności porannej toalety: mycie zębów, twarzy, rąk.

W zabawach muzycznych i naśladowczych odwzorowywać będziemy ruch, gesty i mimikę towarzyszy zabawy.

 

Drodzy Rodzice,

w tygodniu będziemy poznawać swoje ciało i zmysły. Będziemy nazywać części ciała, określać, kto wygląda podobnie. Odkrywać zmysły dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu w zabawach  badawczych. Będziemy przypominać sobie, w jaki sposób należy dbać o higienę. Przypomnimy numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia i policji oraz numer alarmowy 112, ustalimy też, w jakich sytuacjach należy wzywać pomoc. Uczymy się segregować śmieci, by nasza planeta była czysta.