Treści programowe

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o rodzinnych tradycjach wigilijnych.
 • Śpiewanie kolęd.
 • Angażowanie dzieci w przygotowywanie potraw, nakrywanie do stołu – zachęcanie do pomocy przy tego typu obowiązkach i docenianie wkładu pracy.
 • Zabawy w porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie w pary.
 • Wspólne wykonywanie ozdób na choinkę.
 • Zabawy w mierzenie i porównywanie przedmiotów: najwyższy/najniższy, największy/najmniejszy, najdłuższy/najkrótszy.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o tradycjach rodzinnych i wspólnym świętowaniu.
 • Oglądanie albumów rodzinnych, szczególnie zdjęć z czasów dzieciństwa/młodości dziadków.
 • Śpiewanie popularnych dawniej piosenek, zabawy w ulubione gry dziadków.
 • Zachęcanie dziadków do wspomnień, opowieści o czasach, gdy byli mali.
 • Zabawy w wyszukiwanie podobnych przedmiotów według dwóch wybranych cech.
 • Zabawy w wyszukiwanie głosek (p i b) w słyszanych słowach.
 • Zabawy w dorysowywanie brakujących elementów, np. dorysowywanie drugiego elementu do pary.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o tym, jak można pomagać zwierzętom w zimie.
 • Wspólne wykonanie karmnika dla ptaków i systematyczne ich dokarmianie.
 • Spacer w parku/lesie oraz próby wyszukania i rozpoznania tropów zwierząt.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, przeliczanie ich i układanie zbiorów z tylu elementów, ile było sylab w danym wyrazie.
 • Zabawy w rozwijanie zdań: najpierw jedna osoba mówi: Niedźwiedź śpi. Kolejna dopowiada: Duży niedźwiedź śpi.
 • Zabawy we wskazywanie poznanych ostatnio głosek (k, u) – dziecko słucha słowa  i mówi, jaką głoskę słyszy na początku lub na końcu wyrazu.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o zmianach w przyrodzie zależnych od pory roku.
 • Rozmowy o noworocznych postanowieniach – wspólne planowanie zadań, dzielenie się marzeniami, chęcią podjęcia nowych wyzwań.
 • Stworzenie rodzinnego kalendarza – zapisywanie/rysowanie obowiązków wszystkich członków rodziny na każdy dzień tygodnia.
 • Zabawy w wyszukiwanie przedmiotów, ludzi, zwierząt według cechy naj…, np. Które zwierzę jest najwyższe?, Kto w rodzinie jest najmłodszy?
 • Zabawy w mówienie pierwszej głoski – dziecko słucha wyrazu i powtarza głoskę, którą rozpoczyna się ten wyraz.
 • Zabawy w dorysowywanie brakujących elementów.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o miejscach, gdzie zawsze pada śnieg.
 • Zabawy na śniegu oraz lodowisku, przyglądanie się zamarzniętym szybom i wzorom, jakie tworzy szron, ( rozwijanie wyobraźni poprzez określenie, co takie wzory przypominają – kwiaty, gałązki, pióra itp.)
 • Zabawy w przeliczanie różnych przedmiotów w otoczeniu.
 • Zabawy w wodzenie palcem po śladzie.
 • Zabawy w wyszukiwanie określonej głoski na początku, w środku i na końcu wyrazu.
 • Zabawy w kalambury-pokazywanie ruchem, gestem, wyglądu i sposobu poruszania się wybranego zwierzęcia, odgadywanie jego nazwy
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem :

 • Rozmowy o rodzinnych tradycjach świątecznych.
 • Śpiewanie kolęd.
 • Zabawy w naśladowanie i powtarzanie dźwięków.
 •  Zabawy w wyraźne wypowiadanie wyrazów: jak najszybciej, jak najwolniej, jak najciszej, jak najgłośniej.
 • Zabawy w sprzątanie językiem : język to miotła, która dokładnie, drobnymi ruchami  „ wymiata śmieci” wewnątrz jamy ustnej.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek ( o, a, l, m, e, t, d, i, u, k, ) dziecko słucha słowa i mówi, jaka głoska występuje na początku lub na końcu wyrazu.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o zaletach i zagrożeniach płynących z korzystania z Internetu.
 • Przygotowanie pocztówki i wysłanie do bliskiej osoby.
 • Inicjowanie rozmów z dziadkami oraz innymi starszymi członkami rodziny o tym, jak dawniej komunikowali się, nie mając telefonów i komputerów.
 • Zabawy w przeliczanie i porównywanie zbiorów z zadawaniem pytań : ile jest?, których rzeczy jest więcej? , mniej?, o ile więcej?, mniej? .
 • Zabawy w rysowanie dwu- trzyelementowych rytmów z kolorowych kółek, kwadratów kresek.
 • Zabawy we wskazywanie głosek występujących na początku lub końcu wyrazów.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o muzyce i nastroju, w jaki nas wprawia.
 • Zabawy w wystukiwanie rytmów różnymi przedmiotami.
 • Zabawy w ciepło i zimno z użyciem określeń : na, w, obok, za, przed.
 • Zabawy we wskazywanie pierwszego, drugiego, trzeciego przedmiotu w szeregu- różne przedmioty są układane w szeregu , dziecko mówi: Pierwszy jest… Drugi jest… a potem przekłada pierwszy przedmiot na koniec szeregu i znów mówi… Pierwszy jest…
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek ( o, a, l, m, e, t, i ) – dziecko słucha słowa i mówi, jaka głoska jest na początku lub na końcu.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o wybranych dziełach sztuki i sposobie ich wykonania.
 • Wizyta w muzeum, w galerii sztuki, oglądanie graffiti podczas spaceru.
 • Wspólne malowanie obrazu/ wykonanie rzeźby/ stworzenie graffiti w dozwolonym miejscu.
 • Zabawy w wyszukiwanie podobnych przedmiotów według wybranej cechy, np. ze względu na kolor, kształt.
 • Zabawy w przeliczanie różnych przedmiotów w otoczeniu.
 • Zabawy w dorysowywanie brakujących elementów, np. dorysowywanie drugiego elementu do pary.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o ulubionych grach i zabawach rodziców, w które bawili się, gdy byli dziećmi.
 • Zabawy w robienie zdjęć oraz oglądanie fotografii rodziców i dziadków z czasów, gdy byli dziećmi.
 • Zabawa w wymyślanie nowej gry lub wyliczanki.
 • Zabawy w tworzenie zbiorów według dwóch podanych cech.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek (o, a, l, m, e) – dziecko słucha słowa   i mówi, jaka głoska jest na początku lub na końcu.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o potrzebach zwierząt przed zimą.
 • Zabawy w przeliczanie.
 • Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy.
 • Zabawy w odgadywanie dźwięków – dziecko ma zasłonięte oczy i musi zgadnąć słyszany dźwięk.
 • Zabawy w rysowanie dwu-, trzyelementowych rytmów z kolorowych kółek, kwadratów i kresek.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek (o, a, l) – dziecko słucha słowa i mówi, jaka głoska występuje na początku lub na końcu.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

– Rozmowy o muzyce, wykonawcach i koncertach. Słuchanie utworów z różnych gatunków muzycznych.

– Zabawy w tworzenie zbiorów dwuelementowych – dorysowywanie i skreślanie elementów.

– Zabawy w naśladowanie i powtarzanie dźwięków.

– Zabawy we wskazywanie pierwszego i drugiego przedmiotu w szeregu – różne przedmioty są układane w szeregu, dziecko mówi : Pierwszy jest… Drugi jest… a potem przekłada pierwszy przedmiot na koniec szeregu i mówi znów : Pierwszy jest… Drugi jest…

– Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek ( o, a, l, m, e, t ) dziecko słucha słowa i mówi, jaka głoska jest na początku lub na końcu.

– Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

Rozmowy o kolorach jesieni, o tym, co można zbierać w ogrodzie i sadzie.

– Zabawy w wyszukiwanie podobnych przedmiotów według wybranej cechy, np. ze względu na kolor, kształt.

– Zabawy w przeliczanie różnych przedmiotów w otoczeniu.

Zabawy w dorysowywanie brakujących elementów.

– Zabawy w rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.

Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o ulubionych dyscyplinach sportowych.
 • Organizowanie zawodów, zachęcanie do ruchu, przypominanie o byciu fair, oswajanie dziecka ze świadomością, że nie zawsze się wygrywa.
 • Zabawy w wyszukiwanie podobnych przedmiotów według wybranej cechy, np. ze względu na przeznaczenie.
 • Zabawy w dopowiadanie słów w zadaniu – do krótkiego zdania: Jedzie…, dziecko dopowiada dalszą część np. Jedzie na rolkach …, kolejna osoba dodaje inny wyraz i tak rozbudowuje się zdanie.
 • Zabawy w sylabizowanie – dziecko dzieli na sylaby podane wyrazy.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

– Rozmowy o kolorach jesieni i jej darach.

– Zabawy w mówienie pierwszej głoski ( o,a )- dziecko słucha wyrazu i powtarza głoskę, którą rozpoczyna się ten wyraz.

– Zabawy w odgadywanie dźwięków – dziecko ma zamknięte oczy i musi zgadnąć słyszany dźwięk.

– Zabawy w rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.

-Zabawy w układanie rytmów z kasztanów, ,żołędzi i liści.

– Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, kogo dzieci poznały, kim jest PAK.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby i wyklaskiwanie rytmu.
 • Zabawy w układanie rytmów dwu- i trzyelementowych z klocków, guzików, itp.
 • Zabawy w zgadywanie, o jaki przedmiot chodzi – dzieci określają miejsce, gdzie przedmiot się znajduje, używają określeń: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, nad, pod, obok, za.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowy o ulubionych miejscach dziecka, gdzie najchętniej spędza czas.
 • Zabawy w układanie rytmów dwu- i trzyelementowych z klocków, guzików itp.
 • Zabawy w układanie rymów do wybranych słów.
 • Zabawy w przeliczanie różnych przedmiotów w otoczeniu.
 • Zabawy w szukanie różnych figur geometrycznych w otoczeniu i rysowanie ich palcem lub ręką w powietrzu oraz kredką na papierze.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 

Dobre pomysły dla Rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Rozmowa na temat swojego ciała, różnic w wyglądzie ciała różnych ludzi – wysokości, długości włosów, koloru oczu itp.
 • Wspieranie dziecka w samodzielnym dbaniu o higienę.
 • Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę – np. segregowanie odpadów.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.