Aktualności
Przegląd kolęd i pastorałek – zaproszenie

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

Sióstr Serafitek w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału

w

PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK

„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”.