Przedszkole
Ochrona małoletnich przed krzywdzeniem

OCHRONA MAŁOLENICH PRZED KRZYWDZENIEM

Przedszkole wprowadza i wdraża Standardy Ochrony Małoletnich, aby optymalnie zapobiegać i chronić dzieci przed krzywdzeniem. Uczynimy wszystko, aby każde dziecko wychowywane w Przedszkolu Świętej Rodziny mogło wzrastać we wspólnocie, która otoczy je miłością, by w tej miłości mogło wzrastać.

Rodzice, nauczyciele, wychowawcy oraz  wszyscy pracownicy przedszkola muszą pomagać najmłodszym doświadczać piękna życia i wprowadzać dzieci do rozumienia swojej godności dziecka Bożego, stworzonego na podobieństwo i obraz Stwórcy.

Polityka Ochrony Małoletnich znajduje się w załączniku poniżej.

POLITYKA OCHRONY DZIECI przed krzywdzeniem

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem!