Przedszkole
Plan dnia w przedszkolu
Rozkład dnia w roku przedszkolnym 2021/22

 

 

6.30-8.00  PRZYBYCIE DO PRZEDSZKOLA I  POWITANIE

 • zabawy wg zainteresowań;
 • zajęcia indywidualne z  nauczycielem;
 • ćwiczenia poranne;
 • przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe i higieniczne;
 • wspólna modlitwa;

8.00-8.25 ŚNIADANIE – grupa III (5-latki) i IV (6-latki)

8.30-9.00 ŚNIADANIE – grupa I (3-latki) i grupa II (4-latki)

9.00-11.30 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
ODKRYWANIE PIĘKNA, PRAWDY I DOBRA W SOBIE I OTACZAJĄCYM ŚWIECIE

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o Podstawę Programową

 • Aktywność artystyczna:
  • słowo,
  • obraz,
  • dźwięk,
  • ruch;
 • zajęcia, zabawy i gry sportowe  w sali lub w plenerze;
 • spotkanie z Biblią;
 • przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne;
 • wspólna modlitwa.

11.00-11.30 OBIAD – grupa I i II

11.30-12.00 OBIAD – grupa III i IV

12.30-13.30

 • odpoczynek poobiedni przy muzyce, bajkach, baśniach i opowiadaniach;
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne;
 • zajęcia i zabawy wspomagające dla dzieci przejawiających deficyty rozwojowe oraz rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności;
 • przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe i higieniczne;
 • wspólna modlitwa.

13.00-13.30 ZUPA i PODWIECZOREK – grupa II i III

13.30-14.00 ZUPA i PODWIECZOREK – grupa I i IV

14.00-16.30

 • zajęcia i zabawy dowolne w sali lub w plenerze;
 • zajęcia indywidualne z nauczycielem;
 • tworzenie ładu i porządku w otoczeniu, powrót do domu.