Aktualności
Ramowy plan dnia w przedszkolu

Poniżej orientacyjny rozkład dnia w przedszkolu:

(przedstawione godziny, szczególnie na początku roku przedszkolnego, mogą ulegać niewielkim zmianom)

6.30-8.00 
PRZYBYCIE DO PRZEDSZKOLA I  POWITANIE

 • zabawy według zainteresowań;
 • zajęcia indywidualne z  nauczycielem;
 • ćwiczenia poranne;
 • przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe i higieniczne;
 • wspólna modlitwa;

8.15-8.40 ŚNIADANIE – grupa III (5-/6-latki)  i grupa IV (5-/6-latki)

8.30-9.00 ŚNIADANIE – grupa I (3-latki) i grupa II (4-latki)

9.00-12.00 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
ODKRYWANIE PIĘKNA DUCHOWEGO I MATERIALNEGO W SOBIE I OTACZAJĄCYM ŚWIECIE

 • aktywność artystyczna: słowo, obraz, dźwięk, ruch;
 • zajęcia i gry sportowe  w sali lub w plenerze;
 • udział w zajęciach wspomagających rozwój dziecka;
 • spotkanie z Biblią;
 • przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne;
 • wspólna modlitwa.

11.30-12.00 OBIAD – grupa I i II

12.15-12.45 OBIAD – grupa III i IV

12.30-13.30

 • odpoczynek poobiedni przy muzyce, bajkach, baśniach i opowiadaniach;
 • udział w zajęciach i zabawach wspomagających dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności;
 • przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe i higieniczne;
 • wspólna modlitwa.

13.30-14.00 ZUPA i PODWIECZOREK – grupa III i IV

14.00-14.30 ZUPA i PODWIECZOREK -grupa I i II

14.00-16.30

 • zajęcia dodatkowe i wspomagające rozwój dziecka;
 • zajęcia i zabawy dowolne w sali lub w plenerze;
 • zajęcia indywidualne z nauczycielem;
 • tworzenie  ładu i porządku w otoczeniu;
 • powrót do domu.