Aktualności
Rekrutacja 2018/2019

ZAPISY DZIECI

DO PRZEDSZKOLA ŚWIĘTEJ RODZINY PRZY PARAFII ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kartę Zgłoszenia Dziecka można otrzymać u Siostry Dyrektor w terminach:

od 1 do 15 marca w  godz. od 8.00 – 10.00  lub 15.00 – 16.00

 

Wypełnioną kartę prosimy złożyć w przedszkolu do 20 marca.

 Lista dzieci przyjętych zostanie zamieszczona 22 marca 2018r. na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

KRYTERIA REKRUTACYJE  

  1. Dziecko z rodziny wielodzietnej
  2. Dziecko niepełnosprawne
  3. Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych
  4. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
  5. Dziecko objęte pieczą zastępczą
  6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

 

KRYTERIA DODATKOWE:

  1. Dziecko z rodziny, których rodzice pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości
  2. Dziecko, którego starsze rodzeństwo w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało do Przedszkola Świętej Rodziny
  3. Dziecko pochodzące z rodzin wymagających odpowiedzi na ich szczególne potrzeby.
  4. Dziecko obojga rodziców pracujących