Aktualności
Straż Pożarna

Drodzy Rodzice

Dnia 27 czerwca (środa) o godz. 10.00 przyjedzie do Przedszkola Straż Pożarna

by pokazać dzieciom sprzęt z samochodu oraz by opowiedzieć o swojej pracy.

Z wyrazami szacunku

Kadra Pedagogiczna