Umiejętności – trzylatki

3.05 – 12.05

DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi.
 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej w opowiadaniu bądź na ilustracji.
 • Słucha krótkich utworów literackich.
 • Zna pojęcia: autor, bajkopisarz, ilustracja.
 • Zna figury geometryczne: koło, trójkąt, prostokąt.
 • Dzieli słowa na sylaby według podanego wzoru.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Porównuje położenie przedmiotów w przestrzeni :wysoko, nisko.
 • Rysuje po śladzie.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

24 – 28 kwietnia

DZIECKO:

 • Operuje pojęciami długi/krótki.
 • Rozumie że przedszkolne zabawki nie są jego własnością.
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela.
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Właściwie reaguje na mówione wcześniej sygnały.
 • Bawi się na przedszkolnym placu zabaw w sposób bezpieczny.
 • Rysuje po śladzie zgodnie z podanym kierunkiem.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Porównuje wielkość przedmiotów długi/krótki.
 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas.

 


18 – 21 kwietnia

DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi nauczycielem.
 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Słucha krótkich utworów literackich, wypowiada się na ich temat.
 • Uczestniczy w zabawach usprawniających narząd mowy.
 • Dzieli słowa na sylaby według wzoru.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na jego temat.
 • Podaje cechy wiosennego krajobrazu.
 • Zna niektóre zwierzęta i owady żyjące na łące.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Rysuje na dowolny temat.
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela.

3 – 14 kwietnia

DZIECKO:

 • Zna wielkanocne tradycje.
 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Słuch krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Zadaje pytania w sposób zrozumiały.
 • Dzieli słowa na sylaby wg wzoru.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych.
 • Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotu.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Swobodnie posługuje się kredkami.
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela.

20 – 31 marca

DZIECKO:

 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Słuch krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Zadaje pytania w sposób zrozumiały.
 • Dzieli słowa na sylaby wg wzoru.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w wiejskim gospodarstwie.
 • Rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu węchu.
 • Podaje cechy wiosennego krajobrazu i innych pór roku.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na jego temat.
 • Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotu.
 • Rozpoznaje koło, trójkąt i prostokąt.
 • Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Swobodnie posługuje się kredkami.
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela.

13 – 17 marca

DZIECKO:

 • Stosuje określenie „Tyle… ile…”.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę;
 • Gromadzi przedmioty ze względu na dwie cechy, np. kolor i przeznaczenie.
 • Wskazuje przedmiot który nie pasuje do pozostałych.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie
 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków.
 • Uzupełnia brakujący element w ciągu przedmiotów.
 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.
 • Rozpoznaje znane piosenki.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Uczestniczy swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie.

6 – 10 marca

DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi nauczycielem.
 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Słucha krótkich utworów literackich, wypowiada się na ich temat.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Uczestniczy w zabawach usprawniających narząd mowy.
 • Dzieli słowa na sylaby według wzoru.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na jego temat.
 • Podaje cechy wiosennego krajobrazu.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Rysuje na dowolny temat.
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela.

27 lutego – 3 marca

DZIECKO:

 • Słucha krótkich utworów literackich, wypowiada się na temat ich treści.
 • Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Uczestniczy w zabawach rozwijających narząd mowy.
 • Dzieli słowa na sylaby wg wzoru.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych.
 • Prowadzi obserwację najbliższego otoczenia.
 • Poznaje i nazywa wiosenne kwiaty.
 • Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.
 • Zna określenie” tyle…ile…”
 • Gromadzie przedmioty za względu na dwie cechy.

20 – 24 lutego

DZIECKO:

 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Rozumie i dostosowuje się do łownych poleceń nauczyciela.
 • Zna następstwa dnia i nocy.
 • Uczestniczy w zabawach językowych i oddechowych.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłów.
 • Dzieli słowa na sylaby wg wzoru.
 • Wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych.
 • Śpiewa piosenki w grupie indywidualnie.
 • Ustawia się w kole wiązanym.
 • Doskonali sprawność motoryczną.
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały.

13 – 17 lutego

DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
 • Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, skoczność, równowaga).
 • Właściwie reaguje na umówione sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela.
 • Rozpoznaje znane piosenki nucone murmurando lub poprzez prezentowanie rytmu.
 • Rysuje po śladzie zgodnie ze wskazanym przez nauczyciela kierunkiem.
 • Rysuje na dowolny temat.
 • Wskazuje dwa elementy różniące dwa obrazki.
 • Słucha krótkich utworów literackich.
 • Dzieli słowa na sylaby wg wzoru.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Rozpoznaje, wyróżnia i nazywa znane przedmioty, osoby i ich czynności.
 • Liczy w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Dokonuje klasyfikacji przedmiotów.

6 – 10 lutego

DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na obrazku.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Zadaje pytania w sposób zrozumiały.
 • Uczestniczy w zabawach usprawniających narząd mowy.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
 • Wskazuje przedmiot który nie pasuje do pozostałych.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Rysuje na dowolny temat.
 • Doskonali sprawność motoryczną.
 • Zna bezpieczne zabawy i zachowania na lodzie.

30 stycznia – 3 lutego

DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Słucha krótkich utworów literackich.
 • Rozwiązuje łatwe zagadki.
 • Uczestniczy w zabawach usprawniających narząd mowy.
 • Rozpoznaje przedmioty przy użyciu zmysłu dotyku.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie.
 • Bierze czynny udział w uroczystościach przedszkolnych.
 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.
 • Zna tamburyno, trójkąt, bębenek, klawesyn i swobodnie na nich gra.
 • Określa położenie przedmiotu w przestrzeni.

16 – 27 stycznia

DZIECKO:

 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Uczestniczy swobodnych rozmowach z dziećmi.
 • Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotu.
 • Rozpoznaje koło, trójkąt i prostokąt.
 • Tworzy zimowy krajobraz wg. wzoru.
 • Zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Odtwarza prosty układ taneczny.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę.
 • Uzupełnia brakujące elementy w ciągu przedmiotów.
 • Rytmicznie uderza w instrument.

9 – 13 stycznia

DZIECKO:

 • Wypowiada się na interesujący je temat.
 • Zna bezpieczne zabawy i zachowania się na śniegu i lodzie.
 • Bawi się na przedszkolnym placu zabaw w sposób bezpieczny.
 • Doskonali sprawność motoryczną.
 • Wykonuje podskoki i rzuca do celu.
 • Rozróżnia tempo melodii.
 • Rysuje po śladzie zgodnie z określonym kierunkiem.
 • Wskazuje element różniący dwa obrazki.
 • Posługuje się lupa lub szkłem powiększającym.
 • Dzieli słowa na sylaby wg wzoru nauczyciela.
 • Zna członków najbliższej rodziny.

2 – 6 stycznia

DZIECKO:

 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Rozumie i dostosowuje się do łownych poleceń nauczyciela.
 • Uczestniczy w zabawach językowych i oddechowych.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Poznaje i określa właściwości lodu.
 • Rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłów.
 • Wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych.
 • Śpiewa piosenki w grupie indywidualnie.
 • Ustawia się w kole wiązanym.
 • Doskonali sprawność motoryczną.
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały.
 • Zna bezpieczne zabawy i zachowania na śniegu i lodzie.

19 – 23 grudnia

DZIECKO:

 • Obserwuje i podaje cechy zimowego krajobrazu;
 • Nawiązuje serdeczne i przyjacielskie relacje z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Uważnie słucha krótkiego tekstu czytanego przez n-la.
 • Zna potrawy wigilijne.
 • Bezpiecznie, w parach porusza się podczas spaceru;
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;
 • Śpiewa kolędy i pastorałki w grupie.
 • Zna tradycje i obyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Dzieli słowa na sylaby.
 • Zna i stosuje określenia: nad, pod, obok.
 • Nazywa i rozróżnia kolory.
 • Zadaje pytania w sposób zrozumiały.
 • Poznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.

12 – 16 grudnia

DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
 • Słucha krótkich utworów literackich, wypowiada się na temat ich treści.
 • Różnicuje pojęcia: pawie oczko, łańcuch, aniołek, gwiazdka.
 • Uczestniczy w zabawach językowych i oddechowych.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na jego temat.
 • Zna i stosuje określenie „taki sam”.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na kształt i kolor.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Układa trzy koła od największego do najmniejszego – pawie oczko.
 • Konstruuje różne budowle z klocków raz układa kilkuelementowe puzzle i układanki.
 • Przewleka sznurek przez otwór.
 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.
 • Ustawia się w rzędzie.

5 – 9 grudnia

DZIECKO:

 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela.
 • Uczestniczy w zabawach językowych i oddechowych.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
 • Wskazuje i nazywa ptaki: wróbel, gil, sikorka.
 • Wie jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Rozpoznaje nasiona i ziarna dla ptaków.
 • Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów.
 • Rysuje na dowolny temat.
 • Ustawia się w kole wiązanym.
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały.

28 listopada – 2 grudnia

DZIECKO:

 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości.
 • Poznaje pracę listonosza.
 • Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotów w przestrzeni: w, na, pod, za, obok.
 • Rozróżnia tempo do marszu i biegu.
 • Wznosi budowle z klocków, jest zainteresowane puzzlami i układankami.
 • Doskonali sprawność motoryczną.
 • Jest samodzielne w toalecie.
 • Podejmuje próby samodzielnego zakładania ubrań przed wyjściem na spacer.

21 – 25 listopada

DZIECKO:

 • Porządkuje zdarzenia obrazków złożonych z 4 obrazków.
 • Dzieli słowa na sylaby.
 • Zna części garderoby: czapka, szalik, kurtka, kozaki, sweter.
 • Zna i stosuje określenia: nad, pod, obok.
 • Nazywa i rozróżnia kolory.
 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Zadaje pytania w sposób zrozumiały.
 • Poznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.
 • Stosuje określenia: długi, krótki.
 • Przewleka sznurek przez otworki.
 • Wie dlaczego należy dbać o czystość ubrań.

14 – 18 listopada

DZIECKO:

 • Poznanie kolorów i walorów smakowych wybranych przypraw kuchennych;
 • Obserwuje i podaje cechy jesiennego krajobrazu;
 • Nawiązuje serdeczne i przyjacielskie relacje z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Uważnie słucha krótkiego tekstu czytanego przez n-la.
 • Bezpiecznie, w parach porusza się podczas spaceru;
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;
 • Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;
 • Dostrzega piękno barw jesiennej szaty;
 • Śpiewa piosenki w grupie.

7 – 10 listopada

DZIECKO:

 • Opisuje ilustrację przedstawiającą pogodę deszczową.
 • Podaje cechy jesiennej pogody.
 • Odtwarza prosty rytm.
 • Śpiewa poznane dotychczas piosenki.
 • Recytuje krótkie wierszyki i rymowanki.
 • Prowadzi obserwacje.
 • Przelicza elementy zbioru.
 • Określa położenie przedmiotów: wysoko nisko, nad, pod.
 • Nazywa części jesiennej garderoby.
 • Segreguje przedmioty wg podanego kryterium.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych.

31 października – 4 listopada

DZIECKO:

 • Zna członków rodziny i potrafi opisać ich role.
 • Obserwuje przeprowadzane doświadczenia i chętnie w nich uczestniczy.
 • Wyodrębnia kciuk i palec skazujący.
 • Odpowiednio reaguje i dostosowuje ruch do rytmu muzyki.
 • Porządkuje i przelicza przedmioty.
 • Maluje palcem po śladzie.
 • Rozpoznaje charakterystyczne dźwięki z otoczenia.
 • Śpiewa piosenkę „Właśnie po to jest rodzina”.

24 – 28 października

DZIECKO:

 • Zna i stosuje słowa określające położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych.
 • Zna i stosuje pojęcia określające wielkość: duży, mały.
 • Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie.
 • Zna i nazywa przetwory wykonywane na zimę.
 • Wie, jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Wie że należy dokarmiać zwierzęta zimą.
 • Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym.
 • Jest samodzielny w łazience.
 • Rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłów: węch, dotyk, słuch, wzrok, smak.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
 • Uczestniczy w zabawach ortofonicznych: szczekanie psa.
 • Formuje z masy solnej, plasteliny kulkę, spłaszcza ją.
 • Śpiewa piosenki w grupie.
 • Ustawia się w kole wiązanym.

17 – 21 października

DZIECKO:

 • Wie że należy być ostrożnym w kontaktach ze zwierzętami.
 • Wie że są grzyby, których nie wolno pod żadnym pozorem spożywać.
 • Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skok).
 • Stara się w sposób dokładny naśladować ćwiczenia gimnastyczne.
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku.
 • Rysuje po śladzie zgodnie ze wskazanym przez nauczyciela kierunkiem.
 • Rysuje i maluje na dowolny temat.
 • Zna i stosuje pojęcie: taki sam.
 • Zna i nazywa przetwory wykonane na zimę.
 • Jest samodzielny w łazience.
 • Zadaje pytania w sposób zrozumiały.
 • Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela

10 – 14 października

DZIECKO:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Uczestniczy w zabawach integracyjnych i tematycznych.
 • Rozpoznaje przedmioty poprzez użycie zmysłów.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
 • Posługuje się lupą lub szkłem powiększającym.
 • Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie.
 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków według wzoru lub własnego pomysłu.
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe i dźwiękowe w zabawach ruchowych.

3 – 7 października

DZIECKO:

 • Rozpoznaje odgłosy z najbliższego otoczenia (drewniane klocki, pęk kluczy, szelest kartki).
 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.
 • Uczestniczy w zabawach w małych zespołach – podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości.
 • Rozpoznaje przedmioty przez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok.
 • Wskazuje, nazywa i rozpoznaje zmysłami warzywa: marchew, pietruszka, kapusta, ziemniaki.
 • Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotów: nad, pod, wysoko, nisko.
 • Rozpoznaje trójkąt.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Formuje z masy solnej kulkę i spłaszcza ją.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Doskonali sprawność motoryczną.

 


 26 – 30 września

DZIECKO:

 • Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń.
 • Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, skoczność), umiejętność rzutu do celu.
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe.
 • Wie, dlaczego należy spożywać owoce.
 • Zna pojęcie witaminy.
 • Rozumie i dostosowuje się do poleceń N.
 • Podejmuje próby ustawienia się w kole wiązanym.
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych – reaguje ruchem na zmianę wysokości dźwięków.
 • Rysuje kształt koła.
 • Formuje z plasteliny kulkę.
 • Kontynuuje układnie rytmu rozpoczętego przez N.
 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków wg wzoru.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę.
 • Rozpoznaje koło.
 • Wskazuje, nazywa i rozpoznaje zmysłami owoce: jabłko, gruszka, śliwka.
 • Jest samodzielne w łazience.

19 – 23 września

DZIECKO:

 • Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie.
 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
 • Odmawia proste modlitwy przed i po posiłku.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Uważnie obserwuje przeprowadzane doświadczenia.
 • Śpiewa poznane piosenki.
 • Rysuje po śladzie zgodnie ze wskazanym przez nauczyciela kierunkiem.
 • Inscenizuje tekst piosenki ruchem.
 • Dba o porządek w sali i przy stoliku.
 • Słucha krótkich utworów literackich , odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Kontynuuje ułożenie rytmu rozpoczętego przez nauczyciela.
 • Zna schemat swojego ciała i nazwy poszczególnych jego części.