Aktualności
W najbliższym czasie

Drodzy Rodzice

Dnia 29 kwietnia ( piątek) o godz. 9.30

zostanie przeprowadzony pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

dla dzieci i wychowawców z naszego przedszkola

oraz zaprezentowanie dużego samochodu gaśniczego będącego w dyspozycji jednostki.

Poprzez takie spotkanie chcemy zwrócić uwagę na kształtowanie postaw

sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych

oraz przygotować uczestników do racjonalnego zachowania

w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia oraz życia.

4 maj godz. 13.00

Teatr z Wieliczki przedstawi dzieciom bajkę

“ Przypowieść o dobrym człowieku”