Aktualności
Wielkanocne życzenia

Szanowni, Kochani Rodzice

W wielki dzień zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią i złem, do pustego grobu Pana przybywały osoby powodowane miłością do Niego. Niewiasty, by namaścić umęczone Ciało, Maria Magdalena oraz Piotr i Jan, przynagleni jej słowami….

Zmartwychwstały Pan, żywy i prawdziwy, jest także obecny wśród nas i towarzyszy nam w codzienności, udziela światła wiary potrzebnej do rozpoznawania Go na drogach życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym…

Życzymy Szanownym, Kochanym Rodzicom, Dzieciom i całej społeczności przedszkola, aby wzrastała w nas świadomość obecności Pana, gdy wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas Chleb, aby nasze serca płonęły wiarą, radością i nadzieją…

Niech rozradowana Maryja Królowa Niebios wspomaga nas w dawaniu świadectwa wiary i w byciu zwiastunami radosnej nowiny, że Pan rzeczywiście Zmartwychwstał!

z darem modlitwy i radosnym Alleluja
Kadra Przedszkola