Aktualności
Wycieczka do Instytutu Pamięci Narodowej

We czwartek   13 .10. 2016 r. Dzieci z grupy

5-i 6-latków udadzą się na zajęcia

pt. „Lekcja historii – symbole narodowe, Hymn Polski, tańce ludowe”

do

Instytutu Pamięci Narodowej

w Rzeszowie przy ul. Szopena 23.