Aktualności
Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zapisy dzieci do Przedszkola Świętej Rodziny przy parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie na rok szkolny 2019/2020.

Kartę Zgłoszenia Dziecka można otrzymać u Siostry Dyrektor
w terminach:  od 1 do 15 marca
w  godz. 8.00–10.00 15.00–16.00.

Wypełnioną kartę prosimy złożyć w przedszkolu do 20 marca.

Lista dzieci przyjętych zostanie zamieszczona 27 marca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

KRYTERIA REKRUTACYJNE:
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej
2. Dziecko niepełnosprawne
3. Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych
4. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
5. Dziecko objęte pieczą zastępczą
6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

KRYTERIA DODATKOWE:
1. Dziecko  z rodziny, których rodzice pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości
2. Dziecko, którego starsze rodzeństwo w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało do Przedszkola Świętej Rodziny
3. Dziecko pochodzące z rodzin wymagających odpowiedzi na ich szczególne potrzeby
4. Dziecko obojga rodziców pracujących