Aktualności
Zdjęcia z balu karnawałowego

Na stoliku, przy wejściu do przedszkola, wyłożone są w albumach zdjęcia z balu karnawałowego.
Osoby chętne mogą się wpisywać na listę do 7 marca 2019r.
Na liście rodzic wpisuje: imię, nazwisko dziecka, numer zdjęcia, ilość odbitek i podpis.

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń.