Aktualności
Zdjęcia z jasełek i balu karnawałowego

U nauczycieli w grupach są do odebrania zamówione zdjęcia z balu karnawałowego. Zdjęcia prosimy odbierać do 12.04.2019r.

Zdjęcia dzieci z jasełek są wyłożone w albumach na stoliku przy wejściu do przedszkola. Odbitki można zamawiać do 25.04.2019 r. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.