Podstawa programowa
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnegoZałącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw poz. 977