Aktualności
Rekrutacja 2023/24

ZAPISY DZIECI
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚWIĘTEJ RODZINY
PRZY PARAFII ŚW. JUDY TADEUSZA
W RZESZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kartę Zgłoszenia Dziecka można otrzymać w Przedszkolu, w terminach: od 1 do 10 marca 2023 w godz. od 8.00 – 11.00 i od 15.00 – 16.30.

Wypełnioną kartę prosimy złożyć w przedszkolu do 23 marca 2023r.

INFORMACJĘ O PRZYJĘCIU DZIECKA MOŻNA BĘDZIE UZYSKAĆ TELEFONICZNIE
OD 31 MARCA 2023 w godz. od 8.00 do 15.00 dzwoniąc pod nr. 783 992 268

KRYTERIA REKRUTACYJNE
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej
2. Dziecko niepełnosprawne
3. Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych
4. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
5. Dziecko objęte pieczą zastępczą
6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

KRYTERIA DODATKOWE:
1. Dziecko z rodziny, których rodzice pragną wychowania w oparciu
o chrześcijański system wartości
2. Dziecko, którego starsze rodzeństwo w roku szkolnym 2023/2024
będzie uczęszczało do Przedszkola Świętej Rodziny
3. Dziecko pochodzące z rodzin wymagających odpowiedzi na ich szczególne potrzeby
4. Dziecko obojga rodziców pracujących