Aktualności

KOCHANI RODZICE!

Nieustannie, ale szczególnie teraz w okresie paschalnym poznawanie
i doświadczanie tajemnicy Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
ożywia serce każdego wierzącego człowieka…
Współczesny świat, wciąż potrzebuje świadków Zmartwychwstania,
dzielenia się doświadczeniem wiary, życzliwości i poświęcenia
dla potrzebujących, także wojennych uchodźców z Ukrainy.
Zbliżając się do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa
modlitwą, pamięcią i życzeniami obejmujemy
każdą Rodzinę tworzącą wspólnotę naszego przedszkola.
Życzymy, by pokój, pojednanie i przebaczenie,
którymi obdarza Jezus Zmartwychwstały,
były udziałem każdego z nas.

ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS NIECH NAM BŁOGOSŁAWI!